Σχετικά με τις απουσίες.

Τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά, θεωρούμε ότι καλό θα είναι να ξαναθυμίσουμε τι ισχύει για τις απουσίες, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο τέλος της.

Μέχρι το 2017 για τις απουσίες ίσχυαν τα εξής:

Για να χαρακτηρισθεί επαρκής η φοίτηση και ο μαθητής να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις, μπορούσε να έχει 114 απουσίες με την προϋπόθεση οι 64 να ήταν δικαιολογημένες από γονέα ή από γιατρό. (Υπήρχαν όρια)

Ετικέτες

Εξεταστέα ύλη προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων 2023

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023

Ετικέτες