Διαφορές βαθμολογίας Σχολείου και Πανελλαδικών


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός
Επιλέξτε έτος εξετάσεων

Οδηγίες-Βοήθεια

Πόσο οι επιδόσεις στις ενδοσχολικές εξετάσεις προσομοιάζουν μ αυτές των Πανελλαδικών;