Αναζήτηση μαθητή στο μητρώο

Δώστε μερικά πρώτα γράμματα του επωνύμου


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός

Σημείωση


Βρίσκει τον αριθμό μαθητολογίου εγγραφής μαθητή στο μαθητολόγιο.
Υπάρχουν οι εγγραφές από το myschool από το "ΝΕΣΤΩΡ" και εγγραφές πριν το 2000.
Πολύ χρήσιμο γα αναζήτηση κυρίως παλιών εγγραφών