Εμφάνιση ημερήσιου απουσιολογίου

Από προσωρινό αρχείο τηλεκπαίδευσης


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός

ΗμερομηνίαΟδηγίες


Εκτυπώστε το ημερήσιο απουσιολόγιο τμήματος, από τα προσωρινά αρχεία του κάθε διδάσκοντα.
Δώστε τον αριθμό μητρώου σας και το ΑΦΜ σας για να εμφανιστεί το απουσιολόγιο.