Εμφάνιση βαθμών προηγούμενου έτους τμήματος


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός

Επιλέξτε τμήμα

Για τα τμήματα της Α τάξης δεν υπάρχει αρχείο βαθμολογίας

Μπορείτε να δείτε το απολυτήριο του Γυμνασίου ανά μαθητή στην αντίστοιχη υπηρεσία

Επίσης δεν υπάρχει βαθμολογία των μαθητών που έχουν έρθει με μετεγγραφή

Μάθημα

Οδηγία


Η βαθμολογία που είχαν πέρυσι οι μαθητές του φετεινού σας τμήματος σε μάθημα που θα επιλέξετε

Υπηρεσία που δεν μπορείτε να έχετε από το myschool αφού η σύνθεση των τμημάτων του προηγούμενου έτους είναι διαφορετική