Καταχώριση Βαθμολογίας

Σε προσωρινό αρχείο


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός
Τμήμα.................Τετράμηνο
Οδηγίες


Καταχωρίζοντας τη βαθμολογία σας σε προσωρινό αρχείο, δίνετε την δυνατότητα στο διαχειριστή του myschool να τροφοδοτήσει την εφαρμογή με αυτόματο τρόπο.
Επίσης στους διδάσκοντες στο τμήμα να δουν τη δική σας βαθμολογία στην επιλογή "εμφάνιση βαθμολογίας".
Δώστε τον αριθμό μητρώου σας και το ΑΦΜ σας για να εμφανιστεί το αρχείο βαθμολογίας.
Για τα τμήματα συνδιδασκαλίας θα καταχωρίσετε βαθμούς σε κάθε τμήμα χωριστά, όπως και στο myschool