Μόρια πανελλαδικών


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός


Οδηγία


Βλέπετε τη βαθμολογία των υποψηφίων του τρέχοντος έτους εφ όσον έχουν αναρτηθεί στο myschool.
Αυτό γίνεται συνήθως 10μέρες περίπου μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας
Όταν βγούν και οι σχολές επιτυχίας θα τις δείτε, εφ όσον ο υπεύθυνος Ιστοσελίδας τις έχει αναρτήσει