Με δυο λόγια

Σ αυτή την εφαρμογή βλέπετε αναλυτικά συχνότητες εμφάνισης βαθμολογίας και μέσο όρος ανά μάθημα σε κάθε τάξη