Πανελλαδικές

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου 2023, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο.

 

Ετικέτες

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023, ορίζεται  το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου (Κηφισίας 32 και Ανάφης 13, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 τηλ. 210-2775357/210-2796658, φαξ: 210-2754795)

Ετικέτες

Κατανομή υποψηφίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2023

Οι μαθητές του σχολείου μας θα εξεταστούν στο 5ο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με έδρα το 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων & Κιθαιρώνος 2, Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι, τηλέφωνο και φαξ: 210 6832626). 

 

Ετικέτες

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Aνακοίνωση των Εξεταστικών κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν στις 24 Ιουνίου και στις 26 Ιουνίου και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Ετικέτες

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Aνακοίνωση των Εξεταστικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου 2023, με βάση το
αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Ετικέτες

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου,
Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, σύμφωνα και με την Φ.253/143554/Β6/12- 11-2010 (ΦΕΚ 1794 Β ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από Πέμπτη 18 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.

Ετικέτες

Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

Αποστολή οδηγιών και προγράμματος της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψηφίους/ες Τ.Ε.Φ.Α.Α. που θα λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της επιτροπής εξετάσεων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.

Ετικέτες

Εξεταστικά Κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

Ορισμός κατά ειδικό μάθημα των Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2023 και κατανομή των υποψηφίων  για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως:

Ετικέτες