Σχετικά με τις απουσίες.

Τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά, θεωρούμε ότι καλό θα είναι να ξαναθυμίσουμε τι ισχύει για τις απουσίες, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο τέλος της.

Μέχρι το 2017 για τις απουσίες ίσχυαν τα εξής:

Για να χαρακτηρισθεί επαρκής η φοίτηση και ο μαθητής να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις, μπορούσε να έχει 114 απουσίες με την προϋπόθεση οι 64 να ήταν δικαιολογημένες από γονέα ή από γιατρό. (Υπήρχαν όρια)

Το 2018 ψηφίστηκε νέος νόμος ο οποίος απαλλάσσει το γονέα από την προσκόμιση δικαιολογητικών και κρατάει τον αριθμό στο 114.

Και στους δύο νόμους προβλέπονταν επί πλέον απουσίες για αποστολές αθλητών σε διεθνείς αγώνες ή για νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Υπάρχει επί πλέον πρόβλεψη για εποχικές επιδημίες ή για κορωνοϊό όταν υπάρχει θετικό τεστ. Τίποτε άλλο.

 

Εσείς λοιπόν πρέπει να γνωρίζετε τα εξής.

1. Οι απουσίες που μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 114.

2. Οι απουσίες κορωνοϊού βεβαιώνονται με τεστ και δεν υπολογίζονται.

3. Αν αρρωστήσετε από γρίπη κρατάτε τη βεβαίωση γιατρού και την προσκομίζετε μόνο αν το υπουργείο Υγείας χαρακτηρίσει τη χρονική περίοδο σαν εποχική γρίπη.

4. Το να είναι κάποιος μαθητής στην αυλή και όχι στην τάξη κατά τη διάρκεια μαθήματος, είναι πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.

5. Οποιαδήποτε επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό ή σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου καλύπτονται από τις 114 απουσίες.

6. Επειδή μπορεί κάποιος να αρρωστήσει ακόμη και το Μάιο, ας φροντίσει να μην εξαντλήσει τις απουσίες του.