Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών.

Προσοχή! Διαβάστε τα έγγραφα που επισυνάπτονται!

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.