Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος

Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Δοκίμων-Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικϊν Εξετάσεων».

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνει από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.