Καθηγητές

Θεολόγοι

 • Aποστόλου Βασιλική
 • Μαυρίδου Σουλτάνα

Φιλόλογοι

 • Αυγερινού Φωτεινή
 • Βασιλομανωλάκης Αλέξης
 • Καρακολίδου Ελένη
 • Καρτάλου Παρασκευή
 • Λουκοπούλου Κωνσταντίνα
 • Πάτσης Μιχαήλ
 • Τζιμοπούλου Όλγα
 • Τσελέντη Παρασκευή
 • Χαϊδεμενάκου Βασιλική
 • Χαντζιάρα Χρυσούλα
 • Κώτσου Σεβαστή 

Μαθηματικοί

 • Διατσίγκος Απόστολος
 • Νικολόπουλος Νικόλαος
 • Παραράς Μάρκος
 • Koλλίντζας Σπυρίδων
 • Γανίμας Ανδρέας
 • Αλειφτήρα Μαρία

Φυσικοί

 • Κομκούδης Δημήτριος
 • Ντόστας Νικόλαος

Χημικοί

 • Ηλιάδης Θεόδωρος
 • Οικονομίδου Όλγα

Βιολόγοι

 • Παπαδάκη Ευαγγελία
 • Σερέφογλου Ζωή

Αγγλικής

 • Λιανού Αγλαΐα
 • Πούλιου Αδαμαντία

Γαλλικής

 • Κορδά Ιωάννα

Γερμανικών

 • Χονδρού Φωτεινή

Οικονομικών επιστημών

 • Αντωνίου Γεώργιος
 • Φωτόπουλος Σωτήριος

Κοινωνικών επιστημών

 • Γάτος Χρήστος

Φυσικής Αγωγής

 • Γαντζίας Θωμάς
 • Παπαευαγγέλου Ελένη

Πληροφορικής

 • Δημητροπούλου Ελένη
 • Παραδείσας Εμμανουήλ

 

Ψυχολόγος

 • Καράλη Παναγιώτα-Άλκιστις